All photographs are available as limited edition fine art prints.
Photographs of Slovak Renaissance art work (2012-2014) are available for sale as limited edition original fine art prints, on paper Photo Rag® Baryta Hahnemuhle, 315gsm.
All prints are signed, numbered and dated with Certificate of Authenticity.
_________
Fotografie z diela Slovenská renesancia (2012-2014) sú k dispozí­cii ako limitovaná edí­cia umeleckej tlače na vysokokvalitnom papieri Photo Rag® Baryta Hahnemuhle, 315gsm.Všetky tlačené originály sú podpí­sané, čí­slované a datované a odovzdávajú sa spolu s Certifikátom autenticity.


Fine Art Photo Rag® Baryta paper enables impressive contrasts and pictorial depth. The special coating provides a pearl-finish. 

The prints are proposed in 3 size variations in limited edition (height x width) : 
80cm x 100 cm (32 inch x 40 inch) in limited edition of 23+2AP 
40cm x 50 cm (16 inch x 20 inch) in limited edition of 48+2AP
20cm x 25cm (8 inch x 10 inch) in limited edition of 198+2AP  

PETRA LAJDOVA PHOTOGRAPHY

Fine art & commercial photographer available for commissions and gallery presentation. Based in Bratislava, Slovakia. Limited edition fine art prints for sale.
Website via Visura

PETRA LAJDOVA PHOTOGRAPHY is integrated to:
Visura site builder, a tool to grow your photography business
Visura's network for visual storytellers and journalists
A photography & film archive by Visura
Photography grants, open calls, and contests
A newsfeed for visual storytellers