PETRA LAJDOVÁ

petra@petralajdova.com
studio@petralajdova.com

sk + 421 905 506 400
fr  + 33  643 007 142

skype: petralajdova


www.petralajdova.com
www.slovakrenaissance.com

www.slovenskarenesancia.sk


Photographs are available as limited and unlimited edition fine art prints.

Photographs of Slovak Renaissance art work (2012-2014) are available for sale as limited edition original fine art prints, print on paper Hahnemuhle.
All prints are signed, numbered and dated with Certificate of Authenticity.
____________

Fotografie z diela Slovenská renesancia (2012-2014) sú k dispozícii ako limitovaná edícia umeleckej tlače.
Všetky tlačené originály sú podpísané, číslované a datované a odovzdávajú sa spolu s Certifikátom autenticity.